Missie & visie

Missie

De missie van De Kunstbunker is tweeledig. Enerzijds dient het project het maatschappelijke belang van onze regio, anderzijds dat van jonge kunstenaars. De Kunstbunker ziet een tendens van krimp en versobering van de leefbaarheid in de Achterhoek. Het gebied blijkt steeds minder in staat een netwerk van instellingen voor kunst en kunsteducatie in stand te houden. Gemeente zien zich gedwongen flink te bezuinigen op kunst- en cultuurinstellingen of ze zelfs op te heffen; de instellingen, zeker die met een zware overhead, zien zich gedwongen hun prijzen aan te passen; deelnemers/toeschouwers zien zich gedwongen hun participatie te heroverwegen.
Tegelijkertijd constateren wij dat jonge professionele kunstenaars zich na hun opleiding niet snel vestigen in dit gebied. Ze blijven eerder wonen in het gebied waar ze hun opleiding hebben gevolgd dan wel gaan wonen in gebieden waar ze meer werkgelegenheid verwachten voor uitvoerende kunstenaars of kunstdocenten. Maar de Achterhoek is ook een gebied met potentie voor kunstenaars. Er wonen mensen met aandacht en talent voor kunst. Er zijn bedrijven, scholen en instellingen die willen participeren in professionele kunst. En elke gemeente heeft een kunst- en cultuurbeleid dat uitvoering behoeft. De Kunstbunker wil daarom kunstenaars ondersteunen in het realiseren van werk in de Achterhoek en hen helpen een passend en kansrijk aanbod te ontwikkelen.
Wij zien in de Kunstbunker dan ook een nieuw en praktisch instrument om voor alle inwoners van het gebied een makkelijk bereikbaar en toch professioneel kunstaanbod te realiseren. Daarmee dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid in het gebied en daardoor ook aan een verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Visie

Met het ondersteunen van professionele kunstenaars die zich in de regio willen vestigen dan wel in het gebied willen werken, vergroot de Kunstbunker de aantrekkelijkheid van de regio. Wij nodigen de kunstenaars uit werk te maken met de regionale samenleving als inspiratiebron en als afnemer. Hierdoor creëren we meer vitaliteit in het landsdeel. Deze verhoging van de kwaliteit van leven draagt bij aan een beter vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt daarmee voor een hogere werkgelegenheid in het gebied. Een afname of zelfs omkering van de bevolkingskrimp en vergrijzing in het landsdeel behoort daarmee tot de mogelijkheden. Tegelijkertijd vergroten we ook de werkgelegenheid voor jonge kunstenaars in het gebied en scheppen we met de aanwezigheid van meer kunstenaars meer mogelijkheden voor ontwikkelingen in de creatieve industrie.